Shop quần áo Thảo Vinh – Đà Nẵng

273 lượt xem Dự án thi công

Nếu bạn chỉ kinh doanh quần áo thể thao online, bạn có thể chưa quan tâm tới việc thiết kế cửa hàng thể thao. Còn nếu muốn mở cửa hàng bán đồ thể thao thì ngoài tìm kiếm nguồn hàng, …, việc thiết kế cửa hàng là một trong những nhiệm vụ đầu tiên và khá khó khăn mà bạn đảm nhiệm.

- Chủ đầu tư: Anh Vinh
- Địa chỉ: 79 Trưng nữ Vương – Đà Nẵng
- Diện tích: 30m2
- Thời gian thi công: 20 ngày
- Đơn vị thực hiện: Bgroup
- Chi phí dự kiến: 0906.326.658


NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc