Jamona City – Quận 7

- Chủ đầu tư: Chị Thanh
- Địa chỉ: Quận 7 - Hồ Chí MInh
- Diện tích: 60m2
- Thời gian thi công: 20 ngày
- Đơn vị thực hiện: BLUE HOUSE
- Chi phí dự kiến: 0906.326.658


NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc